زن و تلگرام شعر طنز

:: زن و تلگرام شعر طنز
از آن روزی که اینترنت بنا شد
زن خونه ز مرد خود جدا شد
 
نه چای آماده و نه استکانی 
دریغ از پختن یک لقمه نانی
 
سر صبحی که پی جو تا سحرگاه
موبایلش روشنه هر گاه و بی گاه
 
گهی اینترنت و واتس آپ و گه چت 
پیامک میزنه این خط به اون خط
 
خیالش نی بچه ش داره میمیره
خوراکش خورده یا اینکه نخورده
 
خیالش نی که مردش خسته و زار 
میاد خونه شبانگاهان سر کار
 
سرش توی موبایلش هی میخنده 
پیامک میزنه خالی میبنده
 
بجای همدمی با مرد خونه
موبایلا روز و شب همدمشونه
 
الهی این موبایلا را تو بشکن 
دل بیچاره ی مردا رو نشکن
 
قدیما مرد و زن همراه و همدل 
حالا همدم شده خط ایرانسل
 
الهی کابل اینترنت جدا شه 
موبایلا از دست زن ها رها شه
 
از آن روزی که این تلگرام بنا شد
زن خونه ز مرد خود جدا شد

 

جوک متنی منبع : جوک متنیزن و تلگرام شعر طنز منبع : جوک متنیزن و تلگرام شعر طنز
برچسب ها : خونه ,موبایلا ,اینترنت ,پیامک میزنه

اس ام اس جدید

:: اس ام اس جدید

مرا چه به شعر و شاعری..!
منطق من با حساب و کتاب عجین گشته بود...
عمق فاجعه بود وقتی از سر احساس اشک من سرازیر گشت...
رفتی...
با منطق خودت رفتی...
و رفتنت شاعرم کرد...
آری رفتن تو شاعرم کرد...
و از آن روز منطق من،عاشقانه است....

زهرا احمدی


جوک متنی منبع : جوک متنیاس ام اس جدید منبع : جوک متنیاس ام اس جدید
برچسب ها : منطق

اس ام اس جدید

:: اس ام اس جدید

گاهي از تنهايي دستم را دراز ميكنم
بلكه دستم را بگيري
نه اما خيالي دور است 
تو از من فاصله هاي زياد دوري
انقد دوري كه حتي من اگر در تنهايي خويش بدوم به تو بر خورد نميكنم
تو چرا ساعت ها از من دوري 
تو چرا قدم ها از من دوري 
چشمانم ديگر سويي ندارد 
تو بيا 
تو بيا دستانم را بگير 
و ببين چقد در معرض سايش سنگ هاي اين فاصله است كه من به زمين خوردم 
ميتواني
زخم هايم را درمان كني 
ميتواني فاصله را كم كني 
ميشود دقيقه هايت با دقيقه هاي من يكي شوود 
ميشود قدم هايت هم قدم من شود 
ميشود ........(shima)


جوک متنی منبع : جوک متنیاس ام اس جدید منبع : جوک متنیاس ام اس جدید
برچسب ها : فاصله

اس ام اس جدید

:: اس ام اس جدید

در گذر ثانيه ها 
در بيابان خشك تنهاييم 
به روز هايي كه از يادم رفتي مي انديشم 
به روز هايي كه چه بي رحمانه دلم را شكستي 
به لحظه هايي كه خيره به تنهايي من نگاه كردي و از من گذشتي 
به ثانيه هايي كه در كنار ديگري به بي كسي من خنديدي 
و من چه ساده لوحانه در كنارت ماندم


جوک متنی منبع : جوک متنیاس ام اس جدید منبع : جوک متنیاس ام اس جدید
برچسب ها : هايي